Veřejné informace

Všeobecné obchodní a úvěrové podmínky

Reklamace

Výroční zprávy

Čtvrtletní informace

Seznam všech dokumentů naleznete zde.

Přehled úrokových sazeb

1. NEY Konto

základní sazba: 0,00 % p.a. 

2. Termínovaný vklad 

Doba uloženíÚroková sazba při vkladu
do 500 000 Kč
Úroková sazba při vkladu
nad 500 000 Kč
3 měs.1,50 %1,50 %
6 měs.2,00 %2,00 %
1 rok2,50 %3,10 %
2 roky2,70 %3,40 %
3 roky2,80 %3,50 %
4 roky3,00 %3,00 %
5 let3,10 %3,10 %
7 let3,20 %3,20 %
10 let3,20 %3,20 %

Pozn. NEY spořitelní družstvo si vyhrazuje právo změnit vyhlašované úrokové sazby. Uvedené úrokové sazby platí pro termínované vklady s připsáním úroků na konci období. U měsíčního připisování úroků je sazba ponížena o 0,20 % p.a. Minimální výše termínovaného vkladu je 20 000 Kč. Vklad včetně úrokových výnosů je pojištěn podle zákona o bankách do výše 100 000 EUR. Pro založení běžných a termínovaných účtů a využití ostatních produktů se zájemce musí stát členem NEY spořitelního družstva. Základní členský vklad je 1 000 Kč. Od 1. 7. 2015 je člen družstva dle zákona povinen mít splacen základní členský vklad a další členský vklad ve výši 10 % z úročené částky.

3. Podřízený vklad

Úroková sazba
5,5 % p.a.

Pozn. NEY spořitelní družstvo si vyhrazuje právo změnit vyhlašované úrokové sazby. Úrokové sazby jsou připisovány měsíčně. Minimální výše podřízeného vkladu je 10 000 Kč. Vklad včetně úrokových výnosů není pojištěn. Podřízený vklad je podřízen všem nepodřízeným pohledávkám za NEY spořitelním družstvem. Pro založení podřízeného vkladu se zájemce musí stát členem NEY spořitelního družstva. Základní členský vklad je 1 000 Kč.

4. NEY účet ve zvláštním režimu

základní sazba: 0,00 % p.a. 

 

NEY spořitelní družstvo

Sídlo: ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ: 26137755, tel.: +420 778 446 487

e-mail:info@ney.cz, www.ney.cz

 

Počet zaměstnanců

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců družstva v roce 2021: 44

Organizační struktura družsta

 

Orgány družstva

Představenstvo:

Bc. Lukáš Hartl (předseda), Ing. Václav Urban (místopředseda), Ing. Mojmír Boucník (člen)

Úvěrová komise:

JUDr. Adam Batuna, Ing. Jakub Černý

Kontrolní komise:

Ing. David Manych (předseda), Mgr. Lukáš Sobotka (člen), Mgr. Martin Hykš (člen)

 

Pobočky

Praha

Pasáž Oasis Florenc
Sokolovská 394/17
180 00 Praha 8

Brno

Budova DORN
Plotní 19
617 00 Brno

 

Havlíčkův Brod

kontaktní místo

Dolní 132
580 01 Havlíčkův Brod

Družstvo nemá žádnou organizační složku v zahraničí. 

 

Kam dál