Často kladené otázky

Termínované vklady

Mění se úrokové sazby v průběhu trvání termínovaného vkladu?

Kolik si u vás mohu uložit peněz a kdo mi garantuje jejich navrácení?

Jaké jsou podmínky pro úročení termínovaného vkladu?

Musím z připsaných úroků z termínovaného vkladu zaplatit nějakou daň?

Mohu si peníze vybrat u vás na pobočce nebo je tam i vložit v hotovosti?

Je možné v průběhu termínovaného vkladu sjednat změnu jeho podmínek?

Jak vysoký úrok mi dáte, pokud se u vás rozhodnu uložit své peníze?

Měsíční renta

Co je to Měsíční renta?

Je úroková sazba garantovaná u termínovaného i u podřízeného vkladu?

Vztahuje se na Měsíční rentu pravidlo 1/10?

Mohu vklady v Měsíční rentě vypovědět?

Podřízené vklady

Co je to podřízený vklad?

Jaká rizika jsou spjata s podřízeným vkladem?

Byla nabídka podřízeného vkladu schválena oprávněnou autoritou?

Musím být členem družstva, abych si mohl sjednat podřízený vklad?

Proč bych měl investovat do podřízeného vkladu?

Proč je výnos tak vysoký ve srovnání s termínovaným vkladem?

Co když bude Družstvo ve ztrátě?

Vztahuje se na podřízený vklad zákonné pravidlo 1/10?

Proč Družstvo nabízí podřízený vklad?

Na jaký účet budou zasílány úroky z podřízeného vkladu?

Mohu podřízený vklad vypovědět předčasně?

Lze podřízený vklad použít jako zajištění, např. za úvěr u jiného peněžního ústavu?

Mohu hlasovat na členské schůzi Družstva podle výše svého podřízeného vkladu?

Mohu podřízený vklad někomu prodat nebo na někoho převést?

Co se děje s penězi, které vložím do podřízeného vkladu?

Americká hypotéka

Co je to Americká hypotéka?

Jaké jsou hlavní výhody Americké hypotéky?

Kam zmizela Reverzka?

Je možné úvěr splatit dříve?

Pro koho je Americká hypotéka určena?

Jak dlouho trvá vyřízení úvěru a co potřebuji doložit?

Jakou formou lze peníze z úvěru čerpat?

Na co je možné peníze z úvěru použít?

Poskytnete mi úvěr, i když je má nemovitost zastavena?

Poskytnete mi úvěr, i když jsem v insolvenci nebo exekuci?

Jaká je maximální výše úvěru?

Jaká je výše úroku a kdy se hradí?

Mohou o úvěr žádat manželé?

Lze úvěr čerpat v cizí měně?

K čemu se úvěrem zavazujete?

Kdy bude Americká hypotéka předčasně splatná?

Co když budu chtít svou nemovitost prodat?

Co se stane, pokud by má nemovitost v průběhu úvěru byla zničena živlem?

Může o úvěr žádat více osob, pokud vlastní nemovitost společně?

Mohu, jako majitel, pronajmout nemovitost částečně nebo celou ?

Jak probíhá splacení Americké hypotéky?

Americká hypotéka na dožití

Co je to Americká hypotéka na dožití?

Na co je možné peníze z úvěru použít?

Pro koho je Americká hypotéka na dožití určena?

Jaká je maximální výše Americké hypotéky na dožití?

Jaká je výše úroku a kdy se hradí?

Je možné úvěr splatit dříve?

Jak dlouho trvá vyřízení úvěru a co potřebuji doložit?

Mohou o úvěr žádat manželé?

K čemu se úvěrem zavazujete?

Kdy bude Americká hypotéka na dožití předčasně splatná?

Co se s domem nebo bytem stane po smrti majitele?

Lze úvěr čerpat v cizí měně?

Jakou formou lze peníze z úvěru čerpat?

Co se stane, pokud nebudu moci o nemovitost pečovat z důvodu nemoci nebo nedostatku peněz?

Mohu se odstěhovat jinam, když o nemovitost i nadále řádně pečuji?

Co když budu chtít svou nemovitost prodat?

Co se stane, pokud zemře jeden z žadatelů o úvěr (případ, kdy o úvěr žádají manželé)?

Co se stane, pokud by má nemovitost v průběhu úvěru byla zničena živlem?

Může o úvěr žádat více osob, pokud vlastní nemovitost společně?

Je tento produkt jen pro důchodce? Od jakého věku mi půjčíte?

Mohu, jako majitel, pronajmout nemovitost částečně nebo celou?

Kdy bude Americká hypotéka na dožití splatná?

Úvěr na bydlení

Chtěl bych si vzít úvěr na bydlení a zajímalo by mne, jak její vyřizování probíhá?

Jaké podmínky musím splnit pro získání úvěru na bydlení?

Mohu doložit pro získání úvěru na bydlení v ČR příjmy ze zahraničí?

Jaká je minimální a maximální výše úvěru na bydlení?

Může požádat o úvěr na bydlení pouze jeden z manželů?

Mohou se splácením úvěru na bydlení pomoci např. i rodiče?

Americká investiční hypotéka

Co je to Americká investiční hypotéka?

Jaké jsou hlavní výhody Americké investiční hypotéky?

Pro koho je Americká investiční hypotéka určena?

Je možné úvěr splatit dříve?

Jak dlouho trvá vyřízení úvěru a co potřebuji doložit?

Poskytnete mi úvěr, i když je pořizovaná nemovitost zatížena zástavním právem?

Poskytnete mi úvěr, i když jsem v insolvenci nebo exekuci?

Jakou formou lze peníze z úvěru čerpat?

Na co je možné peníze z úvěru použít?

Jaká je maximální výše úvěru?

Jaká je výše úroku a kdy se hradí?

Mohou o úvěr žádat manželé?

Lze úvěr čerpat v cizí měně?

K čemu se úvěrem zavazujete?

Kdy bude Americká investiční hypotéka předčasně splatná?

Co když budu chtít svou nemovitost prodat?

Co se stane, pokud by má nemovitost v průběhu úvěru byla zničena živlem?

Může o úvěr žádat více osob, pokud budou nemovitost vlastnit společně?

Mohu, jako budoucí majitel, pronajmout nemovitost částečně nebo celou?

Jak probíhá splacení Americké investiční hypotéky?

Konsolidace

Co to vlastně znamená refinancování hypotéky?

Kolik si mohu u vás půjčit peněz?

Jak v praxi probíhá refinancování hypotéky?

Co se stane, když se zpozdím se splátkou?

Osobní neúčelový úvěr

Jsou s poskytnutím úvěru a jeho vedením spojené nějaké poplatky?

Mohu si u vás vzít více úvěrů?

Co mám dělat, když v průběhu splácení přijdu o práci a nebudu mít na splátky?

Na jak dlouho mi půjčíte?

Co vše musím splnit a doložit, abych si mohl/a půjčit u vaší společnosti?

Kolik si mohu u vás půjčit peněz?

Spotřebitelský úvěr zajištěný nemovitostí

Co mám dělat, když v průběhu splácení přijdu o práci a nebudu mít na splátky?

Jsou s poskytnutím úvěru a jeho vedením spojené nějaké poplatky?

Co vše musím splnit a doložit, abych si mohl/a půjčit u vaší společnosti?

Mohu si u vás vzít více úvěrů?

Na jak dlouho mi půjčíte?

Kolik si mohu u vás půjčit peněz?

Podnikatelský účet

Jakou platební kartu si mohu k účtu vybrat?

Jsou prostředky na firemním běžném účtu pojištěny?

Odejde můj příkaz, i když na účtu nemám dostatek peněz?

Kolik zaplatím za provoz firemního účtu?

Firemní úvěry

Kolik si mohu u vás půjčit peněz?

Jaké poskytujete typy firemních úvěrů?

Co vše musím splnit a doložit, abych si mohl/a půjčit u vaší společnosti?

Jak lze nastavit splácení úvěru?

Lze použít tento typ úvěru jako hypotéku?

Potřebuji 250 000 USD na nákup zboží v zahraničí, půjčíte mi je?

Můj současný úvěr má vysokou úrokovou sazbu, mohu vaším výhodnějším úvěrem stávající splatit?

Na co lze využít úvěr pro developery?

Podnikám a rád bych vybavil dílnu novým soustruhem, mohu si na něj u vás půjčit?

Mohu použít půjčené prostředky z provozního úvěru na cokoliv?

Úvěr pro developery

Kolik si mohu u vás půjčit peněz?

Na co lze úvěr pro developery využít?

Jak lze nastavit splácení úvěru?

Lze použít tento typ úvěru jako hypotéku?

Investiční úvěr

Kolik si mohu u vás půjčit peněz?

Podnikám a rád bych vybavil dílnu novým soustruhem, mohu si na něj u Vás půjčit?

Potřebuji 250 000 USD na nákup zboží v zahraničí, půjčíte mi je?

Můj současný úvěr má vysokou úrokovou sazbu, mohu vaším výhodnějším úvěrem stávající splatit?

Mohu použít půjčené prostředky z provozního úvěru na cokoliv?

Na jak dlouho mi půjčíte?

Co vše musím splnit a doložit, abych si mohl/a půjčit u vaší společnosti?

Kolik si mohu u vás půjčit peněz?

Provozní úvěr

Potřebuji 250 000 USD na nákup zboží v zahraničí, půjčíte mi je?

Můj současný provozní úvěr má vysokou úrokovou sazbu, mohu vaším výhodnějším úvěrem stávající splatit?

Mohu použít půjčené prostředky z provozního úvěru na cokoliv?

Na jak dlouho mi půjčíte?

Co vše musím splnit a doložit, abych si mohl/a půjčit u vaší společnosti?

Kolik si mohu u Vás půjčit peněz?

Členství v družstvu

Co mám přesně rozumět pod pojmem další členský vklad? Je tento další členský vklad ze zákona také pojištěn?

Pokud se rozhodnu investovat do dalšího členského vkladu, jak mám postupovat?

Jaké výhody mně další členský vklad poskytuje?

Jak vzniká a co umožňuje členství?

Pokud chci členství založit, co je potřeba pro to udělat?

Od 1. 1. 2015 vstoupila v účinnost novela Zákona o spořitelních a úvěrních družstvech. Které z nových ustanovení se družstevníka, který zhodnocuje své úspory ve spořitelním družstvu, dotkne nejvíce?

Jaká je výše základního členského vkladu a podmínky jeho splacení?

Pokud zaplatím členský vklad 1 000 Kč a ukončím členství, až mi termínovaný vklad doběhne, dostanu celý členský vklad zpět?

Je členský vklad úročen?

Jak ovlivní kumulovaná ztráta družstva moje zhodnocení vložených prostředků?

Jakým způsobem zhodnocujete spravované finance?

Jakým způsobem mohu ukončit členství?

Jsem vaším členem a mám u vás 2 termínované vklady. Budou se změny zákona vztahovat i na vklady uzavřené před účinností novely zákona v oblasti úročení vkladů?

Jsou v novele zákona nová ustanovení, která se týkají pojištění vkladů?

Novela Zákona o spořitelních družstvech 2015

Od 1. 1. 2015 vstoupila v účinnost novela Zákona o spořitelních a úvěrních družstvech. Které z nových ustanovení se družstevníka, který zhodnocuje své úspory ve spořitelním družstvu, dotkne nejvíce?

Od kdy musí člen družstva vložit jednu desetinu částky úročených depozit jako členský vklad a další členský vklad?

Jsou v novele zákona nová ustanovení, která se týkají pojištění vkladů?

Co mám přesně rozumět pod pojmem další členský vklad? Je tento další členský vklad ze zákona také pojištěn?

Jaké výhody mně další členský vklad poskytuje?

Pokud se rozhodnu investovat do dalších členských vkladů, jak mám postupovat?

Úvěr se zajištěním

Co znamená jištění vkladem?

Kolik si mohu u vás půjčit peněz?

Jsou s poskytnutím úvěru spojené nějaké poplatky?

Co mám dělat, když v průběhu splácení přijdu o práci a nebudu mít na splátky?

Co vše musím splnit a doložit, abych si mohl/a půjčit u vaší společnosti?

Platební styk

Jaký je bankovní kód?

Do kdy přijímá družstvo prioritní platby, aby byly ten den připsány na účet příjemce?

Kdy budou připsány platby na účet příjemce?

Bude možné nadále používat původní číslo účtu?

Jak jsou zpoplatněny tuzemské prioritní platby?

Osobní účet

Mohu si k účtu zvolit platební kartu?

Jsou prostředky na běžném účtu pojištěny?

Odejdou mé finanční prostředky, i když na účtu nemám dostatek peněz?

Kolik zaplatím za provoz běžného účtu?