Často kladené otázky

Informace pro žadatele o členství

  • Chcete si u nás založit členství? Jste starší 18 let?
  • Seznamte se nejprve s Předsmluvními informacemi ZDE. A také se Stanovami ZDE.
  • Abyste se stali řádným členem družstva, bude třeba, abyste splatili základní členský vklad ve výši 1.000,- Kč.
  • Účet pro tyto účely Vám založíme zdarma. A nejen to. Umožníme Vám disponovat s penězi na účtu díky naší moderní službě internet-banking.
  • Pokud u nás budete chtít zhodnotit své úspory, kontaktujte naši pobočku na telefonním č. +420 224 263 104 nebo +420 810 202 020, elektronická adresa: info@ney.cz. Nabídneme Vám ty nejlepší úrokové sazby na trhu. Až 7 % p.a. u termínovaného vkladu nebo 10,8 % p.a. u NEY duálního vkladu.
  • Naopak, pokud od nás budete potřebovat půjčit peníze, pak kontaktujte naše úvěrové obchodníky na tel. č. +420 777 850 753. Také naše úvěry mají výhodnou úrokovou sazbu. Půjčíme Vám až 30 mil. Kč.
  • Členství je možné založit osobně na pobočce Praha nebo Brno anebo na dálku (distančně) bez nutnosti její návštěvy. V takovém případě postupujte způsobem uvedeným ZDE.
  • S jednotlivými našimi produkty se můžete seznámit v kategorii Spoření nebo Půjčky.

Seznamte se rovněž s dalšími dokumenty pro účely založení členství:

Všeobecné obchodní podmínky NEY spořitelní družstvo s účinností od 1. 4. 2023

Předsmluvní informace platné od 13. 4. 2023

Stanovy NEY spořitelního družstva platné od 27. 4. 2023

Sazebník poplatků platný od 1. 2. 2023

Informace o pojištění vkladů


Členství v družstvu

Co mám přesně rozumět pod pojmem další členský vklad? Je tento další členský vklad ze zákona také pojištěn?

Pokud se rozhodnu investovat do dalšího členského vkladu, jak mám postupovat?

Jaké výhody mně další členský vklad poskytuje?

Jak vzniká a co umožňuje členství?

Pokud chci členství založit, co je potřeba pro to udělat?

Od 1. 1. 2015 vstoupila v účinnost novela Zákona o spořitelních a úvěrních družstvech. Které z nových ustanovení se družstevníka, který zhodnocuje své úspory ve spořitelním družstvu, dotkne nejvíce?

Jaká je výše základního členského vkladu a podmínky jeho splacení?

Pokud zaplatím členský vklad 1 000 Kč a ukončím členství, až mi termínovaný vklad doběhne, dostanu celý členský vklad zpět?

Je členský vklad úročen?

Jak ovlivní hospodaření družstva zhodnocení mých vložených prostředků

Jakým způsobem zhodnocujete spravované finance?

Jakým způsobem mohu ukončit členství?

Jsem vaším členem a mám u vás 2 termínované vklady. Budou se změny zákona vztahovat i na vklady uzavřené před účinností novely zákona v oblasti úročení vkladů?

Jsou v novele zákona nová ustanovení, která se týkají pojištění vkladů?

Osobní účet

Mohu si k účtu zvolit platební kartu?

Jsou prostředky na běžném účtu pojištěny?

Odejdou mé finanční prostředky, i když na účtu nemám dostatek peněz?

Kolik zaplatím za provoz běžného účtu?

Kde najdu původní verzi internetového bankovnictví?

Podnikatelský účet

Jakou platební kartu si mohu k účtu vybrat?

Jsou prostředky na firemním běžném účtu pojištěny?

Odejde můj příkaz, i když na účtu nemám dostatek peněz?

Kolik zaplatím za provoz firemního účtu?

Termínované vklady

Mění se úrokové sazby v průběhu trvání termínovaného vkladu?

Kolik si u vás mohu uložit peněz a kdo mi garantuje jejich navrácení?

Jaké jsou podmínky pro úročení termínovaného vkladu?

Musím z připsaných úroků z termínovaného vkladu zaplatit nějakou daň?

Mohu si peníze vybrat u vás na pobočce nebo je tam i vložit v hotovosti?

Je možné v průběhu termínovaného vkladu sjednat změnu jeho podmínek?

Jak vysoký úrok mi dáte, pokud se u vás rozhodnu uložit své peníze?

Podřízené vklady

Co je to podřízený vklad?

Jaká rizika jsou spjata s podřízeným vkladem?

Byla nabídka podřízeného vkladu schválena oprávněnou autoritou?

Musím být členem družstva, abych si mohl sjednat podřízený vklad?

Proč bych měl investovat do podřízeného vkladu?

Proč je výnos tak vysoký ve srovnání s termínovaným vkladem?

Co když bude Družstvo ve ztrátě?

Vztahuje se na podřízený vklad zákonné pravidlo 1/10?

Proč Družstvo nabízí podřízený vklad?

Na jaký účet budou zasílány úroky z podřízeného vkladu?

Mohu podřízený vklad vypovědět předčasně?

Lze podřízený vklad použít jako zajištění, např. za úvěr u jiného peněžního ústavu?

Mohu hlasovat na členské schůzi Družstva podle výše svého podřízeného vkladu?

Mohu podřízený vklad někomu prodat nebo na někoho převést?

Co se děje s penězi, které vložím do podřízeného vkladu?

Spořicí účet

Co je to spořicí účet?

Pro koho je vhodný spořicí účet?

Jaké jsou podmínky pro založení spořicího účtu

V jaké měně mohu spořit?

Jak často se mi úroky budou přičítat a mohu si nechat přeposílat úroky na externí účet v jiném peněžním ústavu?

Je úroková sazba garantovaná po celou dobu vkladu?

Mohu si peníze vybrat u vás na pobočce nebo je tam vložit v hotovosti?

Kolik si u vás mohu uložit peněz a kdo mi garantuje jejich navrácení?

Jaké jsou podmínky pro úročení spořicího účtu?

Musím z připsaných úroků ze spořicího účtu zaplatit nějakou daň?

Mohu vklad na spořicí účet postupně navyšovat, popř. rovněž snižovat?

Kdy se mi peníze ze spořicího účtu vrátí zpět?

Umožňujete předčasný výběr vkladu před uplynutím výpovědní lhůty?

Jaké poplatky jsou se spořicím účtem spojeny?

Mohu si ve svém v internetovém bankovnictví u NEY spořitelního družstva zadat platbu ve prospěch spořicího účtu?

NEY duální vklad

Co je „NEY duální vklad“?

Na jak dlouho je termínovaný vklad uzavírán?

Mohu termínovaný vklad předčasně vypovědět?

Mohu svůj další členský vklad převést na jiného člena družstva?

Je investice pojištěna v rámci Fondu pojištění vkladů?

Říkáte, že družstvo použije tyto vybrané prostředky do navýšení kapitálu. Proč potřebujete navýšit kapitál?

Jak často budete výnos připisovat?

Podléhá výplata zhodnocení dani z příjmu?

Můžu si NEY duální vklad zřídit i v jiné měně než CZK?

Můžu další členský vklad (vložený nad rámec tzv. 1/10) použít jako 1/10 pro další úročené produkty?

Mohu hlasovat na členské schůzi Družstva podle výše dalšího členského vkladu?

Jaká rizika jsou spjata s dalším členským vkladem?

Musí být po celou dobu vkladu neměná výše DČV 20%, 30% 40% a 50% z termínovaného vkladu?

Konsolidace

Co to vlastně znamená refinancování hypotéky?

Kolik si mohu u vás půjčit peněz?

Jak v praxi probíhá refinancování hypotéky?

Co se stane, když se zpozdím se splátkou?

Osobní neúčelový úvěr

Jsou s poskytnutím úvěru a jeho vedením spojené nějaké poplatky?

Mohu si u vás vzít více úvěrů?

Co mám dělat, když v průběhu splácení přijdu o práci a nebudu mít na splátky?

Na jak dlouho mi půjčíte?

Co vše musím splnit a doložit, abych si mohl/a půjčit u vaší společnosti?

Kolik si mohu u vás půjčit peněz?

Úvěr na bydlení

Chtěl bych si vzít úvěr na bydlení a zajímalo by mne, jak její vyřizování probíhá?

Jaké podmínky musím splnit pro získání úvěru na bydlení?

Mohu doložit pro získání úvěru na bydlení v ČR příjmy ze zahraničí?

Jaká je minimální a maximální výše úvěru na bydlení?

Může požádat o úvěr na bydlení pouze jeden z manželů?

Mohou se splácením úvěru na bydlení pomoci např. i rodiče?

Americká hypotéka

Co je to Americká hypotéka?

Jaké jsou hlavní výhody Americké hypotéky?

Kam zmizela Reverzka?

Pro koho je Americká hypotéka určena?

Je možné úvěr splatit dříve?

Jak dlouho trvá vyřízení úvěru a co potřebuji doložit?

Na co je možné peníze z úvěru použít?

Jakou formou lze peníze z úvěru čerpat?

Poskytnete mi úvěr, i když jsem v insolvenci nebo exekuci?

Poskytnete mi úvěr, i když je má nemovitost zastavena?

Jaká je maximální výše úvěru?

Jaká je výše úroku a kdy se hradí?

Mohou o úvěr žádat manželé?

Lze úvěr čerpat v cizí měně?

Jak probíhá prodej nemovitosti za účelem splacení úvěru?

K čemu se úvěrem zavazujete?

Kdy bude Americká hypotéka předčasně splatná?

Co když budu chtít svou nemovitost prodat?

Co se stane, pokud by má nemovitost v průběhu úvěru byla zničena živlem?

Může o úvěr žádat více osob, pokud vlastní nemovitost společně?

Mohu, jako majitel, pronajmout nemovitost částečně nebo celou ?

Jak probíhá splacení Americké hypotéky?

Firemní úvěry

Kolik si mohu u vás půjčit peněz?

Jaké poskytujete typy firemních úvěrů?

Co vše musím splnit a doložit, abych si mohl/a půjčit u vaší společnosti?

Jak lze nastavit splácení úvěru?

Lze použít tento typ úvěru jako hypotéku?

Potřebuji 250 000 USD na nákup zboží v zahraničí, půjčíte mi je?

Můj současný úvěr má vysokou úrokovou sazbu, mohu vaším výhodnějším úvěrem stávající splatit?

Na co lze využít úvěr pro developery?

Podnikám a rád bych vybavil dílnu novým soustruhem, mohu si na něj u vás půjčit?

Mohu použít půjčené prostředky z provozního úvěru na cokoliv?

Provozní úvěr

Potřebuji 250 000 USD na nákup zboží v zahraničí, půjčíte mi je?

Můj současný provozní úvěr má vysokou úrokovou sazbu, mohu vaším výhodnějším úvěrem stávající splatit?

Mohu použít půjčené prostředky z provozního úvěru na cokoliv?

Na jak dlouho mi půjčíte?

Co vše musím splnit a doložit, abych si mohl/a půjčit u vaší společnosti?

Kolik si mohu u Vás půjčit peněz?

Úvěr pro developery

Kolik si mohu u vás půjčit peněz?

Na co lze úvěr pro developery využít?

Jak lze nastavit splácení úvěru?

Lze použít tento typ úvěru jako hypotéku?

Investiční úvěr

Kolik si mohu u vás půjčit peněz?

Podnikám a rád bych vybavil dílnu novým soustruhem, mohu si na něj u Vás půjčit?

Potřebuji 250 000 USD na nákup zboží v zahraničí, půjčíte mi je?

Můj současný úvěr má vysokou úrokovou sazbu, mohu vaším výhodnějším úvěrem stávající splatit?

Mohu použít půjčené prostředky z provozního úvěru na cokoliv?

Na jak dlouho mi půjčíte?

Co vše musím splnit a doložit, abych si mohl/a půjčit u vaší společnosti?

Kolik si mohu u vás půjčit peněz?

Úvěr se zajištěním

Co znamená jištění vkladem?

Kolik si mohu u vás půjčit peněz?

Jsou s poskytnutím úvěru spojené nějaké poplatky?

Co mám dělat, když v průběhu splácení přijdu o práci a nebudu mít na splátky?

Co vše musím splnit a doložit, abych si mohl/a půjčit u vaší společnosti?

Spotřebitelský úvěr zajištěný nemovitostí

Co mám dělat, když v průběhu splácení přijdu o práci a nebudu mít na splátky?

Jsou s poskytnutím úvěru a jeho vedením spojené nějaké poplatky?

Co vše musím splnit a doložit, abych si mohl/a půjčit u vaší společnosti?

Mohu si u vás vzít více úvěrů?

Na jak dlouho mi půjčíte?

Kolik si mohu u vás půjčit peněz?

Platební styk

Jaký je bankovní kód?

Do kdy přijímá družstvo prioritní platby, aby byly ten den připsány na účet příjemce?

Kdy budou připsány platby na účet příjemce?

Bude možné nadále používat původní číslo účtu?

Jak jsou zpoplatněny tuzemské prioritní platby?