Často kladené otázky

Termínované vklady

Pokud uzavřu termínovaný vklad v prvním pololetí 2015, kolik musím vložit jako členský vklad, aby se mi všechny peníze úročily?

Jak vysoký úrok mi dáte, pokud se u vás rozhodnu uložit své peníze?

Co mám přesně rozumět pod pojmem další členský vklad? Je tento další členský vklad ze zákona také pojištěn?

Jaké výhody mi poskytuje další členský vklad ?

Od kdy musí člen družstva vložit jednu desetinu částky úročených depozit jako členský vklad a další členský vklad?

Mohu si peníze vybrat u vás na pobočce nebo je tam i vložit v hotovosti?

Pokud se rozhodnu investovat do dalšího členského vkladu, jak mám postupovat?

Kolik si u vás mohu uložit peněz a kdo mi garantuje jejich navrácení?

Jsem Vaším členem a mám u vás 2 termínované vklady. Budou se změny zákona vztahovat i na vklady dříve uzavřené?

Mění se úrokové sazby v průběhu trvání termínovaného vkladu?

Co znamená nejvyšší úrokové zhodnocení na trhu termínovaných vkladů?

Jaké jsou podmínky pro úročení termínovaného vkladu?

Od 1. 1. 2015 vstoupila v účinnost novela Zákona o spořitelních a úvěrních družstvech. Které z nových ustanovení se družstevníka, který zhodnocuje své úspory ve spořitelním družstvu, dotkne nejvíce?

V případě, že v průběhu trvání smlouvy dojde ke změně úrokových sazeb, vztahují se tyto změny i na již uzavřenou smlouvu?

Je možné v průběhu termínovaného vkladu sjednat změnu jeho podmínek?

Mám uzavřený termínovaný vklad, který končí v roce 2019, jak se mě dotkne ustanovení novely?

Musím z připsaných úroků z termínovaného vkladu zaplatit nějakou daň?

Měsíční renta

Je úroková sazba garantovaná u termínovaného i u podřízeného vkladu?

Mohu vklady v Měsíční rentě vypovědět?

Vztahuje se na Měsíční rentu pravidlo 1/10?

Co je to Měsíční renta?

Podřízené vklady

Co když bude Družstvo ve ztrátě?

Proč bych měl investovat do podřízeného vkladu?

Mohu podřízený vklad vypovědět předčasně?

Byla nabídka podřízeného vkladu schválena oprávněnou autoritou?

Musím být členem družstva, abych si mohl sjednat podřízený vklad?

Co se děje s penězi, které vložím do podřízeného vkladu?

Lze podřízený vklad použít jako zajištění, např. za úvěr u jiného peněžního ústavu?

Mohu podřízený vklad někomu prodat nebo na někoho převést?

Vztahuje se na podřízený vklad zákonné pravidlo 1/10?

Proč Družstvo nabízí podřízený vklad?

Jaká rizika jsou spjata s podřízeným vkladem?

Mohu hlasovat na členské schůzi Družstva podle výše svého podřízeného vkladu?

Na jaký účet budou zasílány úroky z podřízeného vkladu?

Co je to podřízený vklad?

Proč je výnos tak vysoký ve srovnání s termínovaným vkladem?

Americká hypotéka

Jaké jsou hlavní výhody Americké hypotéky?

Jak dlouho trvá vyřízení úvěru a co potřebuji doložit?

Co se stane, pokud by má nemovitost v průběhu úvěru byla zničena živlem?

Co se stane, pokud nebudu moci o nemovitost pečovat z důvodu nemoci nebo nedostatku peněz?

K čemu se úvěrem zavazujete?

Kdy bude Americká hypotéka předčasně splatná?

Jak probíhá splacení Americké hypotéky?

Co se stane, pokud zemře jeden z žadatelů o úvěr (případ, kdy o úvěr žádají manželé)?

Pro koho je Americká hypotéka určena?

Mohou o úvěr žádat manželé?

Na co je možné peníze z úvěru použít?

Poskytnete mi úvěr, i když je má nemovitost zastavena?

Poskytnete mi úvěr, i když jsem v insolvenci nebo exekuci?

Jaká je výše úroku a kdy se hradí?

Mohu se odstěhovat jinam, když o nemovitost i nadále řádně pečuji?

Mohu, jako majitel, pronajmout nemovitost částečně nebo celou ?

Jaká je maximální výše úvěru?

Jakou formou lze peníze z úvěru čerpat?

Co když budu chtít svou nemovitost prodat?

Co se s domem nebo bytem stane v případě úmrtí majitele?

Lze úvěr čerpat v cizí měně?

Co se stane, pokud by má nemovitost v průběhu úvěru byla (částečně) poničena živlem?

Co je to Americká hypotéka?

Kam zmizela Reverzka?

Může o úvěr žádat více osob, pokud vlastní nemovitost společně?

Je možné úvěr splatit dříve?

Americká hypotéka na dožití

Jakou formou lze peníze z úvěru čerpat?

Může o úvěr žádat více osob, pokud vlastní nemovitost společně?

Mohu se odstěhovat jinam, když o nemovitost i nadále řádně pečuji?

Kdy bude Americká hypotéka na dožití splatná?

Co se stane, pokud zemře jeden z žadatelů o úvěr (případ, kdy o úvěr žádají manželé)?

Na co je možné peníze z úvěru použít?

Mohou o úvěr žádat manželé?

Co se stane, pokud by má nemovitost v průběhu úvěru byla zničena živlem?

Lze úvěr čerpat v cizí měně?

Co se s domem nebo bytem stane po smrti majitele?

Kdy bude Americká hypotéka na dožití předčasně splatná?

Jaká je výše úroku a kdy se hradí?

K čemu se úvěrem zavazujete?

Je možné úvěr splatit dříve?

Je tento produkt jen pro důchodce? Od jakého věku mi půjčíte?

Co se stane, pokud nebudu moci o nemovitost pečovat z důvodu nemoci nebo nedostatku peněz?

Jak dlouho trvá vyřízení úvěru a co potřebuji doložit?

Co je to Americká hypotéka na dožití?

Pro koho je Americká hypotéka na dožití určena?

Mohu, jako majitel, pronajmout nemovitost částečně nebo celou?

Co když budu chtít svou nemovitost prodat?

Jaká je maximální výše Americké hypotéky na dožití?

Americká investiční hypotéka

Jak probíhá splacení Americké investiční hypotéky?

Jaká je maximální výše úvěru?

Jaké jsou hlavní výhody Americké investiční hypotéky?

Na co je možné peníze z úvěru použít?

K čemu se úvěrem zavazujete?

Pro koho je Americká investiční hypotéka určena?

Co je to Americká investiční hypotéka?

Může o úvěr žádat více osob, pokud budou nemovitost vlastnit společně?

Mohu, jako budoucí majitel, pronajmout nemovitost částečně nebo celou?

Jak dlouho trvá vyřízení úvěru a co potřebuji doložit?

Je možné úvěr splatit dříve?

Kdy bude Americká investiční hypotéka předčasně splatná?

Jakou formou lze peníze z úvěru čerpat?

Co se stane, pokud by má nemovitost v průběhu úvěru byla zničena živlem?

Poskytnete mi úvěr, i když jsem v insolvenci nebo exekuci?

Co když budu chtít svou nemovitost prodat?

Poskytnete mi úvěr, i když je pořizovaná nemovitost zatížena zástavním právem?

Mohou o úvěr žádat manželé?

Lze úvěr čerpat v cizí měně?

Jaká je výše úroku a kdy se hradí?

Úvěr na bydlení

Jaká je minimální a maximální výše úvěru na bydlení?

Mohou se splácením úvěru na bydlení pomoci např. i rodiče?

Mohu doložit pro získání úvěru na bydlení v ČR příjmy ze zahraničí?

Jaké podmínky musím splnit pro získání úvěru na bydlení?

Může požádat o úvěr na bydlení pouze jeden z manželů?

Chtěl bych si vzít úvěr na bydlení a zajímalo by mne, jak její vyřizování probíhá?

Konsolidace

Co to vlastně znamená refinancování hypotéky?

Co se stane, když se zpozdím se splátkou?

Kolik si mohu u vás půjčit peněz?

Jak v praxi probíhá refinancování hypotéky?

Osobní neúčelový úvěr

Mohu si u vás vzít více úvěrů?

Co vše musím splnit a doložit, abych si mohl/a půjčit u vaší společnosti?

Na jak dlouho mi půjčíte?

Co mám dělat, když v průběhu splácení přijdu o práci a nebudu mít na splátky?

Kolik si mohu u vás půjčit peněz?

Jsou s poskytnutím úvěru a jeho vedením spojené nějaké poplatky?

Spotřebitelský úvěr zajištěný nemovitostí

Mohu si u vás vzít více úvěrů?

Co mám dělat, když v průběhu splácení přijdu o práci a nebudu mít na splátky?

Co vše musím splnit a doložit, abych si mohl/a půjčit u vaší společnosti?

Na jak dlouho mi půjčíte?

Jsou s poskytnutím úvěru a jeho vedením spojené nějaké poplatky?

Kolik si mohu u vás půjčit peněz?

Podnikatelský účet

Kolik zaplatím za provoz firemního účtu?

Odejde můj příkaz, i když na účtu nemám dostatek peněz?

Jsou prostředky na firemním běžném účtu pojištěny?

Jakou platební kartu si mohu k účtu vybrat?

Úvěr pro developery

Lze použít tento typ úvěru jako hypotéku?

Jak lze nastavit splácení úvěru?

Na co lze úvěr pro developery využít?

Kolik si mohu u vás půjčit peněz?

Firemní úvěry

Jaké poskytujete typy firemních úvěrů?

Na co lze využít úvěr pro developery?

Můj současný úvěr má vysokou úrokovou sazbu, mohu vaším výhodnějším úvěrem stávající splatit?

Potřebuji 250 000 USD na nákup zboží v zahraničí, půjčíte mi je?

Kolik si mohu u vás půjčit peněz?

Lze použít tento typ úvěru jako hypotéku?

Co vše musím splnit a doložit, abych si mohl/a půjčit u vaší společnosti?

Mohu použít půjčené prostředky z provozního úvěru na cokoliv?

Podnikám a rád bych vybavil dílnu novým soustruhem, mohu si na něj u vás půjčit?

Jak lze nastavit splácení úvěru?

Investiční úvěr

Mohu použít půjčené prostředky z provozního úvěru na cokoliv?

Na jak dlouho mi půjčíte?

Kolik si mohu u vás půjčit peněz?

Kolik si mohu u vás půjčit peněz?

Potřebuji 250 000 USD na nákup zboží v zahraničí, půjčíte mi je?

Co vše musím splnit a doložit, abych si mohl/a půjčit u vaší společnosti?

Podnikám a rád bych vybavil dílnu novým soustruhem, mohu si na něj u Vás půjčit?

Můj současný úvěr má vysokou úrokovou sazbu, mohu vaším výhodnějším úvěrem stávající splatit?

Provozní úvěr

Potřebuji 250 000 USD na nákup zboží v zahraničí, půjčíte mi je?

Můj současný provozní úvěr má vysokou úrokovou sazbu, mohu vaším výhodnějším úvěrem stávající splatit?

Na jak dlouho mi půjčíte?

Kolik si mohu u Vás půjčit peněz?

Co vše musím splnit a doložit, abych si mohl/a půjčit u vaší společnosti?

Mohu použít půjčené prostředky z provozního úvěru na cokoliv?

Členství v družstvu

Jakým způsobem mohu ukončit členství?

Jak vzniká a co umožňuje členství?

Jaká je výše základního členského vkladu a podmínky jeho splacení?

Pokud se rozhodnu investovat do dalšího členského vkladu, jak mám postupovat?

Pokud zaplatím členský vklad 1 000 Kč a ukončím členství, až mi termínovaný vklad doběhne, dostanu celý členský vklad zpět?

Pokud uzavřu termínovaný vklad v prvním pololetí 2015, kolik musím vložit jako členský vklad, aby se mi všechny peníze úročily?

Mám uzavřený termínovaný vklad, který byl vložen na účet před 30.6.2015 a končí v roce 2019. Jak se mě dotkne ustanovení novely?

Je členský vklad úročen?

Pokud chci členství založit, co je potřeba pro to udělat?

Od kdy musí člen družstva vložit jednu desetinu částky úročených depozit jako členský vklad a další členský vklad?

Co mám přesně rozumět pod pojmem další členský vklad? Je tento další členský vklad ze zákona také pojištěn?

Jakým způsobem zhodnocujete spravované finance?

Jaké výhody mně další členský vklad poskytuje?

Jsou v novele zákona nová ustanovení, která se týkají pojištění vkladů?

Od 1. 1. 2015 vstoupila v účinnost novela Zákona o spořitelních a úvěrních družstvech. Které z nových ustanovení se družstevníka, který zhodnocuje své úspory ve spořitelním družstvu, dotkne nejvíce?

Jsem Vaším členem a mám u vás 2 termínované vklady. Budou se změny zákona vztahovat i na vklady uzavřené před účinností novely zákona v oblasti úročení vkladů?

Novela Zákona o spořitelních družstvech 2015

Pokud se rozhodnu investovat do dalších členských vkladů, jak mám postupovat?

Mám uzavřený termínovaný vklad, který končí v roce 2019, jak se mě dotkne ustanovení novely?

Jsem Vaším členem a mám u vás 2 termínované vklady. Budou se změny zákona vztahovat i na vklady dříve uzavřené?

Jaké výhody mně další členský vklad poskytuje?

Jsou v novele zákona nová ustanovení, která se týkají pojištění vkladů?

Co mám přesně rozumět pod pojmem další členský vklad? Je tento další členský vklad ze zákona také pojištěn?

Pokud uzavřu termínovaný vklad v prvním pololetí 2015, kolik musím vložit jako členský vklad, aby se mi všechny peníze úročily?

Od kdy musí člen družstva vložit jednu desetinu částky úročených depozit jako členský vklad a další členský vklad?

Od 1. 1. 2015 vstoupila v účinnost novela Zákona o spořitelních a úvěrních družstvech. Které z nových ustanovení se družstevníka, který zhodnocuje své úspory ve spořitelním družstvu, dotkne nejvíce?

Úvěr se zajištěním

Kolik si mohu u vás půjčit peněz?

Co znamená jištění vkladem?

Jsou s poskytnutím úvěru spojené nějaké poplatky?

Co mám dělat, když v průběhu splácení přijdu o práci a nebudu mít na splátky?

Co vše musím splnit a doložit, abych si mohl/a půjčit u vaší společnosti?

Platební styk

Jaká je výhoda přechodu na vlastní platební styk?

Bude možné nadále používat původní číslo účtu?

Jaký je bankovní kód?

Jak jsou zpoplatněny tuzemské prioritní platby?

Jak se změnily s novým platebním stykem poplatky?

Proč se změnila čísla účtů?

Do kdy přijímá družstvo prioritní platby, aby byly ten den připsány na účet příjemce?

Kdy budou připsány platby na účet příjemce?

Osobní účet

Jsou prostředky na běžném účtu pojištěny?

Mohu si k účtu zvolit platební kartu?

Kolik zaplatím za provoz běžného účtu?

Odejdou mé finanční prostředky, i když na účtu nemám dostatek peněz?

XXX Neznámá kategorie

Jaký je maximální výše úvěru?

Jaké jsou další podmínky úvěru?

Do kdy je možné sjednání úvěru?

Jaká je výše úrokové sazby?

Jaký je účel úvěru?

Pro koho je program určený?

Jaké jsou podporované sektory?

Jsou nějaká omezení výše úvěru?

Jaká je splatnost úvěru?

Jaká je maximální výše záruky?