Platební styk NEY SD napřímo přes ČNB

Vážení zákazníci,

v průběhu května 2017 přešlo NEY spořitelní družstvo od sběrných účtů vedených Československou obchodní bankou na standardní platební styk tak, jak jej znáte v bankách, tj. pod vlastní bankovní kód 2260. Tímto krokem se zvýšil komfort pro všechny zákazníky využívající platební styk a došlo tak k jeho zpružnění prostřednictvím clearingového centra České národní banky. Zvláště pro družstevní záložny je vlastní bankovní kód potřebný k zajištění efektivního platebního styku bez nutnosti využívat bankovní služby třetích subjektů.

Hlavní výhody vlastního platebního styku

  • rychlý převod finančních prostředků u příchozích plateb (zkrácení o 1 den),
  • odchozí platby identifikovány číslem účtu a označením odesílatele (člena družstva),
  • zasílání plateb přímo na účet klienta (člena družstva), vedený u NEY spořitelního družstva,
  • možnost rozvoje dalších produktů a vylepšování služeb.

 

Platební styk od 4. května 2017

Klientovi (členovi družstva) zůstává stejné číslo účtu jako doposud, tj. např. 1947000015, nově však za lomítkem s naším bankovním kódem 2260.

Příklad

Pro platby na účty vedené u NEY spořitelního družstva postačí zadat číslo účtu a lomítko s bankovním kódem 2260 (např. 1947000015/2260).

U odchozích plateb  bude na výpisu z účtu příjemce platba identifikována číslem účtu klienta (člena družstva), tedy nikoli 188xxxxxxx/0300 jako do 3. května 2017, ale 1947000015/2260 a označením odesílatele (jménem a příjmením fyzické osoby nebo obchodní firmou právnické osoby).

Jednorázová příchozí a odchozí platba je nadále u NEY spořitelního družstva ZDARMA.