Založení produktu online

Veškeré služby, které poskytujeme, mohou využívat pouze členové našeho spořitelního družstva. Staňte se naším členem již dnes!

Údaje o žadateli

Mám zájem o

Způsoby sjednání členství

Osobní údaje

Ve tvaru +420 XXX XXX XXXTrvalé bydliště


Kontaktní adresa

Produkt

Doklad totožnosti

Kopie občanského průkazu musí mít obě dvě strany.

Dále potřebujeme ještě druhý doklad totožnosti, např. cestovní pas nebo řidičský průkaz.

Nahrajte výpis z účtu, nebo smlouvu o založení bankovního účtu. Dokument musí obsahovat: číslo účtu, předčíslí, identifikaci banky, měnu, jméno majitele účtu, které je shodné s žadatelem o termínovaný vklad. Z tohoto účtu přijde první platba do NEY.

Informace