Lukáš Hartl: FINANCOVÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ A POZITIVNÍ FIREMNÍ KULTURA

28. 6. 2023

Lukáš Hartl v čele společnosti NEY stojí už více než 3 roky a během této doby družstvo pravidelně dosahuje rekordních zisků. Z původně malé spořitelny
vybudoval zdravou finanční instituci, která dokáže nabídnout klientům nadstandardní zhodnocení vkladů a zároveň úvěrování šité na míru v SME i RETAIL segmentu.

Tam, kde banky obvykle neumí úvěrování nastavit, přichází NEY. Jak sám říká, v řízení firmy i v životě je pozitivní a snaží se, aby pozitivní byli i lidé okolo něj.

Lukáš Hartl: FINANCOVÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ  A POZITIVNÍ FIREMNÍ KULTURA

Co můžete nabídnout úvěrovým klientům, mimo individuálního přístupu?

Poskytujeme úvěry zajištěné nemovitostí až do výše 30 milionů korun. Ke všem klientům přistupujeme individuálně, vždy hledáme cesty, jak vyřešit potřebu klienta. Našimi klienty jsou hlavně malé a střední podniky, developeři. V produktovém portfoliu vede náš neúčelový úvěr, klienti vlastní nemovitost a chtějí oproti její hodnotě získat zdroje na další podnikání, dále naše úvěry klienti využívají pro refinancování stávajících závazků u jiných společností. Pokud je pro klienta důležitá rychlost, jsme i velké úvěrové případy schopni řešit v řádu dnů. Pro většinu klientů je důležitá pomoc s administrativními úkony, a to nejen u nás ale i na úřadech. Klienta celým proce­sem provedeme, a to co jde za něj i vyřídíme. Zpracujeme i případy, které jsou pro banky velmi pracné nebo pro jejich mateřské banky nejsou dostatečně atraktivní.

Máte nastavenou dlouhodobou strategie, kam chcete NEY dostat za rok nebo za pět let?

Za poslední 3 roky nám soustavně roste zisk. V roce 2022 náš zisk přesáhl 35 mil. Kč. Jsme kapitálově stabilní a velmi efektivní. Na tom chceme stavět i dál. Je ale potřeba si uvědomit, že způsob vedení firem se za posledních několik letech změnil. Díky neustále se měnícím okolnostem a externím vlivům, se firmy zaměřují na operativní řízení a vlastně rezignují na dlouhodobé nebo střednědobé strategie. Zachováváme si své základní hodnoty a účel našeho podnikání, přičemž svou obchodní strategii a provozní praxi přizpůsobujeme daným okolnostem. To je kouzelná kombinace pro zachování základních kvalit a podněcování našeho růstu.

Jaké máte plány s NEY spořitelním družstvem?


Především nám jde o dlouhodobě zajímavou a oboustranně výhodnou spolupráci s klienty. My klientům nabízíme řešení, oni nám důvěru, že jim s jejich problémem s financováním dokážeme pomoci. V tom jsme prostě trochu jiní než ostatní finanční instituce. S klienty řešíme jejich plány a potřeby a snažíme se společně najít vhodné řešení. Nestačí jen mít úspěch a generovat zisk, my chceme mít pocit, že děláme něco skvělé. Že naše existence na trhu dává smysl. Tam s Ney směřujeme. Samozřejmě jdeme cestou inovací. Vylepšili jsme naše internetové bankovnictví, které ale stále zůstává jednoduché a přehledné. Pouštíme se i do zcela nových projektů, jejichž cílem je zrychlit a zkvalitnit naše služby. Například jsme nově zvýšili kvalitu využívání dat z katastru tak, že úvěrový proces a reporting je na velmi vysoké úrovni. Kvalita naše úvěrového procesu je pro nás stále velké téma. Při některých interních procesech zkoušíme, jak se dát využít umělá inteligence. Je to zajímá zkušenost, která nám otevírá spoustu nových fascinujících možností.


Zpět na výpis aktualit