Informace pro veřejnost

15. 3. 2013
ANO spořitelní družstvo informuje veřejnost o zkušenostech s neoprávněnými zástupci a vymezuje rámec své obchodní aktivity.

ANO spořitelní družstvo bylo opakovaně informováno, že se na finančním trhu zvýšil výskyt různých zástupců, kteří neoprávněně a bez příslušného zmocnění nabízejí finanční či investiční produkty.
Předmětem nabídky těchto neoprávněných „obchodních zástupců“ bývají nejčastěji různé typy obligací, rizikových derivátů, vzácných kovů a diamantů. Někdy se dokonce tito neautorizovaní zástupci prezentují kopiemi firemních dokumentů, nebo se vydávají za zástupce finančních institucí, včetně spořitelních družstev.
Touto informaci doporučujeme občanům i podnikatelům, aby v rámci zvýšené obezřetnosti po jednání s takovými osobami vždy kontaktovali deklarovanou finanční instituci a prověřili oprávněnost zástupce a tvrzené skutečnosti. K výše popsaným aktivitám nabízení investičních instrumentů je vyžadování speciální oprávnění nebo licence, vydávaná ze strany regulátora finančního trhu.
V případě podezření na jednání s neoprávněným zástupcem ANO spořitelní družstvo Vám doporučujeme kontaktovat naši společnost k ověření informací na info@anosd.cz, nebo telefonním čísle +420 224 263 104.
Současně sdělujeme, že obchodních aktivity ANO spořitelní družstvo nejsou na výše uvedený typ investičních instrumentů zaměřeny a takové produkty nejsou naší společností nabízeny.
Základním profilem ANO spořitelní družstvo je trvalé a výhodné zhodnocování financí termínovanými vklady a úvěrový servis malým a středním podnikům a podnikatelům, či občanům. K našim službám patří i vedení účtů a poskytování platebního styku s komfortní obsluhou prostřednictvím internetového bankovnictví.
ANO spořitelní družstvo je otevřeno novým zájemcům o výhodné finanční služby, ale upozorňuje, že podmínkou poskytování služeb je členství ve spořitelním družstvu, které je možné zřídit prostřednictvím označených poboček, nebo prostřednictvím internetové aplikace na www.anosd.cz.


Zpět na výpis aktualit