Změna Sazebníku

27. 9. 2021

S účinností ode dne 1. října 2021 dochází k změně sazebníku NEY spořitelního družstva (dále jen „Sazebník“).

Změna se týká zejména bodu 10. část I. Sazebníku, kdy došlo k vypuštění některých položek souvisejících se zahraničními příchozími nebo odchozími úhradami v cizí měně. Současně došlo k upřesnění výše poplatku za předčasné ukončení termínovaného vkladu. Dále jsme snížili poplatek za zpracování převodu členství z 2 000,- Kč na 0,- Kč. U podnikatelských úvěrů jsme poplatek za správu a vedení úvěrového účtu stanovili odkazem na úvěrovou smlouvu. Rovněž jsme doplnili poplatek za zpracování potvrzení o bankovních produktech a zůstatcích na účtu pro potřeby auditu na žádost klienta ve výši 1 000,- Kč u SME úvěrových klientů.

Sazebník neleznete na našich webových stránkách nebo si jej můžete stáhnout zde. 


Zpět na výpis aktualit