Už jste slyšeli o syndikovaném úvěru?

17. 3. 2022

Jako úvěr i investice aneb dvě strany mince jednoho produktu

Syndikovaný úvěr je úvěr poněkud netypický. V obvyklém modelu úvěru totiž figuruje jeden věřitel a jeden či více dlužníků. V tomto případě však na straně poskytovatele úvěru stojí hned několik věřitelů, respektive jejich syndikát. Úvěr poskytují za jednotných podmínek, přičemž jeden z věřitelů zastává roli takzvaného agenta. Ten má za úkol organizovat zapojení dalších věřitelů, zajišťuje uzavření smlouvy, čerpání úvěru, splátky jistiny a úroků, monitoring plnění úvěrových podmínek, případné vymáhání úvěru.

„ Syndikované úvěrování nám otevírá dveře do širšího segmentu, který jsme dříve nemohli servisovat. Jedná se o klienty, kteří poptávají úvěry ve výši 30 až 60 milionů korun, například developery, “ vysvětluje Lukáš Hartl s tím, že právě NEY spořitelní družstvo bude roli „agenta“ zastávat. Pro dlužníky přináší syndikát výhodu v podobě vyššího úvěrového rámce, přičemž je dlužník povinen plnit pouze jedny úvěrové podmínky a platit pouze jedny poplatky, nikoli tedy vícero podmínek a vícero poplatků jako v případě více samostatných úvěrů. Navíc je syndikovaný úvěr často řešením v případech, kdy žádosti o bankovní financování nebylo vyhověno bankou.
Druhou stranou mince syndikovaného úvěrování je pak ta investiční. Jak navíc potvrzuje Lukáš Hartl, NEY spořitelní družstvo registruje sílící poptávku po investování do konkrétních projektů, které si investor může sám prohlédnout a vyhodnotit. „ V době inflace dosahující deseti procent tento úhel pohledu – syndikované úvěrování jako investice – právem nabývá na významu a vidíme zde velký potenciál, “ míní Lukáš Hartl.

Přidaná hodnota pro investora spočívá v tom, že NEY spořitelní družstvo vyhledá příležitost, kompletně zpracuje investiční nabídku a po celou dobu trvání úvěru investiční úvěrový případ monitoruje a vyhodnocuje. Jedná se vlastně o takové investiční partnerství. Samotné NEY spořitelní družstvo poskytuje financování ve výši minimálně 50 % celkové hodnoty syndikovaného úvěru. Limit pro nejnižší investici není pevně nastaven.
„ Očekávám ale zájem spíše individuálních investorů s investicí ve výši minimálně 5 milionů korun. Výnosy z úvěru se následně dělí podle poměru investice. Možné riziko nesplácení je eliminováno zástavním právem ke konkrétní, zpravidla financované, nemovitosti, “ dodává Lukáš Hartl.


Zpět na výpis aktualit