Předseda představenstva Lukáš Hartl komentuje novodobé téma: Český trh léčebného konopí

23. 2. 2024

Léčebné konopí se šíří pomalu. Mohlo by se prodávat bez receptu

Český obchod s léčebným konopím se po dvou letech od jeho liberalizace ne a ne opravdu rozjet. Státní agentura pro konopí pro léčebné použití spočítala, že v loňském roce bylo vydáno téměř 210 kilogramů léčebné látky více než osmi tisícům pacientů. „Potenciál trhu dosahuje přibližně dvou tun. V Česku totiž žije asi 26 tisíc lidí, kterým by léčba konopím mohla ulevit od jejich zdravotních obtíží,“ domnívá se Tomáš Kubálek, předseda Asociace pěstitelů léčebného konopí.

Situaci výrobců shrnuje Aleš Hrabák z pěstitelské společnosti Zenplanto Farms: „Trh v České republice roste pomalu, o desítky kilogramů ročně. Orientace na export je zatím nezbytná, nicméně důležité je určitě nepřestat lokální trh podporovat.“

Také podle předsedy Spořitelního družstva NEY Lukáše Hartla je konkurence malá. „Pěstíren léčebného konopí u nás zatím mnoho není, jedná se proto o projekty v řádů jednotek,“ říká.

I když se množství zakoupených přípravků proti roku 2021 téměř dvojnásobilo, ve srovnání s některými sousedními zeměmi jsou domácí čísla vlastně zanedbatelná. Například Německo má jen tři vlastní producenty této komodity, ale s více než 30 tunami importovaného konopí patří mezi země s jeho největší rozšířeností.

Příliš mnoho brzd

Před dvěma lety byl zrušen zákonný monopol na pěstování léčebného konopí, nový byznys se však stále potýká s určitou nedůvěrou Čechů. Podle Hrabáka to může změnit hlavně osvěta a větší informovanost. „Odvětví léčebného konopí je stále předmětem řady otázek, nehovořil bych ale o stigmatizaci,“ říká a volá po vypracování a rozšíření nových odborných studií.

Navíc ani po předloňském uvolnění není začátek podnikání s konopím snadný. „Stále existují významné bariéry jak v oblasti kapitálové, tak administrativní. Například administrativní zátěž je u léčebného konopí výrazně větší než u CBD či technického konopí, třeba při exportu,“ popisuje Tomáš Prusek, zakladatel a spolumajitel společnosti Naarden, která poskytuje služby pro pěstování v halách. Mimo jiné navrhuje a staví pěstírny.

Začínající podnikatelé v této oblasti mají často problémy s externím financováním. „Obecně můžeme říci, že to mají podobné jako v některých jiných segmentech ekonomiky. Často se nevejdou do klasických bankovních tabulek a procesů oceňování úvěrového rizika,“ vysvětluje Hartl, co nový byznys také brzdí.

Podle jeho zkušeností mají pěstitelé často velmi životaschopný projekt, zpracovaný na profesionální úrovni. Obsahuje však řadu potenciálních rizik, která se mohou během rozjezdu a samotného provozu vyskytnout. Souvisí především s legislativou. Majitelé pěstíren si nemohou být být jisti, zda nedojde ke zpřísnění podmínek pro předepisování léčebného konopí lékaři či zda ještě nenaroste administrativa.

Předseda Spořitelního družstva odhadl počet žadatelů o úvěr na „řádově jednotky“. V případě, že by chtěl svůj projekt někdo tímto způsobem financovat, radí úvěr do 30 milionů korun.

Budování trhu s léčebným konopím naráží i na existenci již etablovaného farmaceutického trhu s klasickými léky a dalšími přípravky. „Ve všech diagnostických skupinách, kde je vhodná léčba léčebným konopím, samozřejmě existují dlouhodobě zavedené alternativy. Je to věcí přístupu konkrétního lékaře. Léčebné konopí není náhradou konkrétního medikamentu,“ přibližuje Hrabák.

Jen využít výhod

Navzdory výše zmíněným úskalím disponuje Česko několika konkurenčními výhodami, díky nimž může v budoucnu zaujmout čelní pozice na evropském trhu s léčebným konopím. „Máme velmi dobré know‑how ve všech oblastech, které jsou pro kontrolovanou produkci potřeba. I když to tak nemusí na první pohled vypadat, jde o obor s vysokou přidanou hodnotou, který zaměstnává vysoce kvalifikované lidi,“ tvrdí Kubálek.

Tlak na kvalitu finálního výrobku, všech meziproduktů i jednotlivé výrobní postupy je vysoký. Podnikateli, který chce konopí zpracovávat, zároveň nestačí pouze licence na samotné pěstování, musí být držitelem dalších nenárokových osvědčení o správné výrobní praxi a získat povolení k zacházení s návykovými látkami či k jejich vývozu.

Určitým vzorem, podle něhož lze legislativu upravit, může být Portugalsko, srovnatelné počtem obyvatel. Za první polovinu loňského roku vyvezlo téměř 5,5 tuny léčebného konopí. Putuje zejména do střední Evropy, do zemí jako Německo či Polsko. Tam zákon sice povolil užívání na předpis již v roce 2017, avšak teprve loni umožnil jeho pěstování.

Portugalsko netěží pouze z příznivých podnebných podmínek, které umožňují i venkovní pěstování. Vsadilo na podnikatelsky vstřícnou legislativu a budí rostoucí zájem o vstup na tento trh. V současnosti má přes 70 certifikovaných společností zabývajících se pěstováním, zpracováním a vývozem léčebného konopí a dalších více než 250 čeká na povolení.

I českému rozjezdu by mohla napomoci vhodná legislativní změna. Hrabák vidí klad v tom, že v porovnání s ostatními zeměmi je léčebné konopí hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Zároveň si myslí, že v dalších věcech by se český zákonodárce mohl naopak v zahraničí inspirovat. „Rozhodně by pomohla úprava preskripčního omezení z několika málo odborností například i na praktické lékaře, jako je tomu v sousedním Polsku,“ navrhuje spoluzakladatel pěstírny.

O možných změnách v oblasti předepisování léčebného konopí pacientům se již jedná. Objevují se i debaty o tom, že léčebné konopí by mohlo být dostupné i bez lékařského předpisu. Na konci ledna se na půdě Poslanecké sněmovny konal seminář pod názvem Volně prodejné konopí v ČR: Utopie, nebo reálná možnost? Záštitu nad ním převzala předsedkyně Výboru pro zdravotnictví Zdenka Němečková Crkvenjaš (ODS) ve spolupráci s think‑tankem racionální politiky závislostí a pacientským sdružením pro léčbu konopím Kopac.

Trhy s léčebným konopím se začínají rozvíjet po celé Evropě. Mezi největší importéry patří Německo s Polskem. Vývozu kraluje Portugalsko.

Léčebné konopí v ČR

Rostlina byla legalizována v roce 2013. Do roku 2022 existoval monopol, v němž byla jediným českým pěstitelem společnost Elkoplast Slušovice, která opakovaně zvítězila ve výběrovém řízení pořádaném Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Následná legislativní změna umožnila udělení licence neomezenému počtu společností, které splní zákonné podmínky. První licence byla udělena v červenci 2022. Vzhledem k vysokým vstupním nákladům a přísným podmínkám se počet subjektů na trhu pohybuje v jednotkách.

Trhu by pomohla úprava preskripčního omezení. Léčebné konopí by vedle specialistů mohli předepisovat například i praktičtí lékaři.


Zpět na výpis aktualit