Pozvánka na členskou schůzi NEY spořitelního družstva

6. 9. 2023

Představenstvo NEY spořitelního družstva svolává členskou schůzi, která se uskuteční dne 22.9.2023 v 9:30 hod na adrese Sokolovská 615/138, 186 00 Praha, Karlín, sál Olymp v 19. patře hotelu Olympik. 

Více informací najdete v pozvánce.

V případě, že členská schůze nebude usnášeníschopná, svolává tímto představenstvo NEY spořitelního družstva náhradní členskou schůzi na den 22.9.2023 od 10:00 hod, a to se stejným programem jednání a na stejném místě. 

Těšíme se na Vaši účast. 

S pozdravem 

NEY spořitelní družstvo


Zpět na výpis aktualit