Návrh změny Všeobecných obchodních podmínek a Sazebníku poplatků s účinností od 1. 11. 2022

22. 8. 2022

Vážený kliente, 


seznamte se, prosím, s návrhem změny Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) NEY spořitelního družstva (dále jen „spořitelní družstvo“) a Sazebníku poplatků, která bude účinná od 1. listopadu 2022. Znění těchto nových VOP a Sazebníku poplatků je přílohou tohoto e-mailu a lze se s ním seznámit také na pobočkách a webových stránkách spořitelního družstva (změny VOP jsou vyznačeny červenou barvou v textu). 

Spořitelní družstvo uzavírá se svými klienty smlouvy v zásadě na obchodních místech v písemné formě. Změna VOP spočívá v tom, že při splnění určitých podmínek může spořitelní družstvo s klientem uzavřít smlouvu rovněž v elektronické formě, např. formou výměny SMS zpráv, výměny e-mailových zpráv, potvrzením souhlasu s uzavřením smlouvy v elektronickém bankovnictví (IB) klienta, připojením zaručeného elektronického podpisu klienta na smlouvě, prostřednictvím služby BankID (bankovní identita) či jinými technickými prostředky s využitím prostředků umožňujících určení jednající osoby a zachycení obsahu smlouvy. 

Dále s ohledem na vedení účtů nově v měně EUR jsme doplnili Sazebník poplatků o tyto vyžlucené položky týkající se zahraničních platebních transakcí v této měně:   

11. Individuálně sjednávané služby

 

Zahraniční příchozí nebo odchozí úhrada v Kč

1 % z transakce, min. 250 Kč, max. 1 500 Kč

Zahraniční příchozí nebo odchozí úhrada v cizí měně (EUR) v rámci Evropské unie

0 Kč

Zahraniční příchozí nebo odchozí úhrada v cizí měně (EUR) mimo Evropskou unii

1 % z transakce, min. 350 Kč, max. 1 500 Kč

 

Dovolujeme si Vás tímto ubezpečit, že předmětná změna VOP a Sazebníku poplatků nemá podstatný vliv na práva a povinnosti vyplývající pro Vás z již uzavřených smluvních vztahů se spořitelním družstvem.

V případě, že předmětný návrh změny VOP a Sazebníku poplatků ve lhůtě dvou měsíců, resp. do 31. října 2022 neodmítnete, platí že jste změny VOP a Sazebníku poplatků přijali. 

Pokud návrh změn VOP a Sazebníku poplatků v této lhůtě písemně odmítnete, máte právo smlouvu, jíž se změna VOP a Sazebníku poplatků týká, vypovědět s okamžitou účinností. Pokud však smlouvu současně nevypovíte, pak pro Vás bude platit stávající smluvní úprava, avšak spořitelní družstvo bude mít právo vypovědět smlouvu, jíž se návrh změny týká, a to s výpovědní lhůtou 2 měsíců. 

Účinností nových VOP a Sazebníku poplatků zanikne účinnost dosavadních VOP a Sazebníku poplatků. 

Děkujeme za Vaši pozornost při čtení tohoto návrhu změny VOP a Sazebníku poplatků.
  
Věříme, že budete nadále využívat služeb spořitelního družstva a s úrovní poskytovaných služeb budete spokojeni. V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte telefonicky na naši informační linku tel. 00420 810 202 020 anebo e-mailem na e-mailovou adresu: info@ney.cz.   


S pozdravem, 


NEY spořitelní družstvo

 

Dopis klientům - návrh změny VOP a Sazebníku poplatků


Zpět na výpis aktualit