Členství ve spořitelním družstvu

15. 12. 2021

První krok k výhodným úrokům

Inflace se neptá a z úspor českých střadatelů ukrajuje v posledních měsících čím dál větší kus. Jak znehodnocování peněz alespoň částečně zabránit? Je třeba najít na trhu maximální možné úrokové sazby a ty využít. Žebříčky spořicích produktů dlouhodobě vedou družstevní záložny, přičemž členství v nich s sebou nese i další výhody. 

Teď je správný čas pro revizi osobních i rodinných financí a volbu vhodných finančních produktů. Většina obnosů na běžných bankovních účtech je totiž ztrátová. „Zatímco na běžném účtu je zpravidla nulový úrok, dobře vybraný termínovaný vklad u spořitelního družstva dokáže i v současnosti nabídnout atraktivní sazby,“ uvádí Lukáš Hartl, předseda představenstva NEY spořitelního družstva, s tím, že u sedmiletého vkladu lze nyní dosáhnout na sazbu 3,2 % ročně. U speciálního investičního produktu Podřízený vklad pak dokonce na roční fixní úrok 5,5 %. 

Hlavní rozdíl mezi uložením peněz v bance a v družstevní záložně spočívá v členském vkladu. „Ten činí deset procent z obnosu, který vám záložna zhodnocuje,“ vysvětluje Lukáš Hartl a současně dodává, že na členský vklad lze pohlížet také jako na investici. „Díky členskému vkladu se stáváte spolumajitelem dané družstevní záložny v poměrné výši vašeho členského vkladu k souhrnu všech ostatních vkladů. V případě kladných hospodářských výsledků družstevní záložny se tak členský vklad může potenciálně zhodnotit více než obnos na samotném termínovaném vkladu. A právě jen chytrými investicemi je možné porazit inflaci,“ dodává Hartl. 

Peněžní prostředky na spořicím účtu / termínovaném vkladu jsou ze zákona pojištěny do výše 100.000,- EUR, resp. ekvivalentu v CZK. Dozor nad záložnami uskutečňuje Česká národní banka, která jim zároveň uděluje licenci k provozování podnikatelské činnosti v České republice. Z tohoto hlediska je zabezpečení vkladů v družstevních záložnách srovnatelné s vklady v bankách.
 


Zpět na výpis aktualit