Suma sumárum investičních výhod

Syndikované úvěry

Dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou výjimečné spolupráce, která by Vás mohla zaujmout.

Staňte se exkluzivními partnery NEY spořitelního družstva při financování jeho klientů.

Nabízíme Vám exkluzivní spolupráci založenou na osobních vztazích a férovém jednání.

Máme dlouholeté zkušenosti s financováním malých i středních developerských projektů. Zatímco NEY spořitelní družstvo může samostatně poskytovat úvěry až do výše 30 miliónů korun, společně s Vámi v roli spoluinvestora bychom mohli formou syndikovaných úvěrů nabídnout klientům financování až do výše 60 miliónů korun, popř. financování v ještě vyšším objemu v případě většího počtu spoluinvestorů.

Proč do toho jít s námi?

 • Úvěrové obchody sami vyhledáváme a Vám nabízíme možnost spoluúčasti.
 • Úvěry vždy financujeme společně a společně (v daném poměru) také neseme rizika jejich případného nesplacení.
 • Máme kvalifikovaný tým obchodníků a pracovníků zabývajících se posouzením úvěrových rizik s mnohaletými zkušenostmi.
 • Veškerá administrativa (akvizice klientů, zajištění úvěrů, odhady, vymáhání pohledávek, poměrné rozdělení splátek a další podpůrné činnosti včetně pravidelné revize úvěrových případů a jejich monitoringu) bude naším úkolem. Vy do projektu vložíte pouze poměrnou část investice.

Co to pro Vás znamená?

Investice do developerských úvěrů trvají zpravidla 1-3 roky a očekávaný úrokový výnos se pohybuje okolo 7 % p.a. Nejčastější splátky úvěru jsou postupné při prodeji dokončených úseků projektu (viz vzorový příklad financování níže).

Jak to celé funguje?

Obchodníci NEY spořitelního družstva obezřetně posoudí bonitu a úvěruschopnost zájemce o syndikovaný úvěr. Vy jakožto spoluinvestor a partner budete mít v rámci schvalovacího procesu k dispozici všechny potřebné informace pro posouzení, zda se účastnit spolufinancování klienta či nikoliv. Budete tak mít možnost sami, případně prostřednictvím svých odborných poradců, posoudit případná rizika úvěru nebo se spolehnout na analýzu risk manažerů NEY spořitelního družstva. Po poskytnutí úvěru Vám bude NEY spořitelní družstvo pravidelně zasílat poměrnou část splátek včetně přirůstajícího úroku na Vámi zvolený účet a řešit případně nesplacené pohledávky či jejich vymáhání. 

My budeme plnit roli „agenta syndikovaného úvěru“. To jednoduše znamená, že de facto vše zařídíme s klientem za Vás a že veškeré úkony činíme i Vaším jménem – od zprostředkování úvěru přes posouzení vhodnosti zajištění, posouzení rizik, zajištění odhadu ceny zajištění a další administrativu včetně vedení úvěrového účtu až po samotné poskytnutí úvěru a jeho vymáhání.

Základní informace o úvěru:

 • Účel úvěru:

  developerský, investiční, neúčelový

 • Výše úvěru:

  max. 60 milionů Kč

 • Minimální podíl na financování:

  5 milionů Kč

 • Minimální úroková sazba:

  7 % p. a.

 • Období fixace:

  1, 2, 3 roky nebo 5 let

 • Zajištění úvěru:

  Úvěr je zajištěn standardními zajišťovacími prostředky: zástavní právo k nemovitosti, blankosměnka, notářský zápis se svolením k vykonatelnosti.

 • Poplatky:

  dle sazebníku NEY SD

 • Maximální doba splatnosti:

  15 let

Procesní mapa:

Vzorový příklad developerského financování

Investice:

5 000 000 Kč

Splatnost úvěru v letech:

3

Úroková sazba:

7 %

Syndikované úvěry
Syndikované úvěry

Stáhněte si naši informační brožuru: